Potrójny pierwszy raz


Powtarzając za Małgosią Zmaczyńską, Podcasterką, "Im jestem starszy, tym mniej rzeczy mogę zrobić po raz pierwszy". Dlatego też postanowiłem, że będę miał potrójny pierwszy raz… i to tego samego dnia.

(Małgosię znajdziecie na Facebook, Instagram).


To tyle słowem wstępu, czas na wyjaśnienia. Zanim wyobraźnia wybiegnie za daleko.